Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 7.4 Jaaropgaaf

    1De inhoudingsplichtige verstrekt aan de werknemer een jaaropgaaf. 2De jaaropgaaf, bedoeld in het eerste lid, bevat in elk geval de volgende gegevens: a.de naam van de werknemer; b.het burgerservicenummer van de werknemer; c.de naam van de inhoudingsplichtige; d.het in het voorafgaande kalenderjaar door de werknemer genoten loon; e.de op het loon, bedoeld in onderdeel d, ingehouden loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen; f.de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren