Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Engelsman A is in januari 1994 uitgezonden naar Nederland en tijdelijk te werk gesteld bij BV B. De belastingdienst keurt goed dat voor A de 35%-regeling wordt toegepast. Per 1 september 1995 wordt A ontslagen. A blijft in Nederland wonen en krijgt een WW-uitkering. Op 7 februari 1996 treedt A in dienst bij een ander concern. De belastingdienst weigert de 35%-regeling toe te passen voor de resterende periode bij de nieuwe werkgever. Bij onvrijwillige werkloosheid kan de regeling alleen worden voortgezet indien de werknemer binnen 4 maanden een nieuwe dienstbetrekking aanvaardt. Hof Amsterdam stelt op 11 september 1998 de belastingdienst in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren