Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 18-10-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De tarieven en het premiemaximum

De omvang van het door de werkgever verschuldigde premiebedrag is afhankelijk van de omvang van het premiemaximum en de hoogte van het tarief. Per werknemersverzekering verschillen de tarieven. Bovendien is boven het zogeheten premiemaximum geen premie meer verschuldigd. Het premiemaximum in 2019 is € 55.927 (2018: € 54.614).

Tarieven 2019:

Tarief

Premiemax. per maand

Awf-premie

3,6%

4.660,58

Sectorpremie (wachtgeldpremie)

(zie A)

4.660,58

WAO/WIA-basispremie (Aof)

6,96%

4.660,58

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

(zie B)

4.660,58

Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage

6,95%

4.660,58

A = de gedifferentieerde premie voor het wachtgeldfonds. Gedifferentieerd betekent dat deze premie per werkgever verschilt. Uit het wachtgeldfonds wordt de kortdurende werkloosheid betaald, namelijk de werkloosheid die maximaal 6 weken duurt. De omvang van deze

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren