Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De tarieven en het premiemaximum

De omvang van het door de werkgever verschuldigde premiebedrag is afhankelijk van de omvang van het premiemaximum en de hoogte van het tarief. Per werknemersverzekering verschillen de tarieven. Bovendien is boven het zogeheten premiemaximum geen premie meer verschuldigd. Het premiemaximum in 2020 is € 57.232 (2019: € 55.927).

Tarieven 2020:

Tarief

Premiemax. per maand

Awf-premie

4,19%

4.769,33

WW-premie

2,94%/7,94% (zie A)

4.769,33

WAO/WIA-basispremie (Aof)

7,27% (B)

4.769,33

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

(zie C)

4.769,33

Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage

6,7%

4.769,33

A = Voor werknemers met een vast contract is de WW-premie 2,94% en voor werknemers met een flexibel contract is deze 7,94%.

B= In de WAO/WIA-basispremie zit de verplichte bijdrage voor kinderopvang van 0,5% begrepen.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren