Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer heeft ingevolge zijn arbeidsovereenkomst in geval van opzegging door de werkgever recht op een schadevergoeding. De hoogte hiervan zal worden vastgesteld op het moment van ontslag. De werknemer stelt dat deze aanspraak belast is en niet de later ingevolge de ontslagvergoeding betaalde lijfrentetermijn. De Hoge Raad heeft op 19 maart 1997 beslist dat nu het recht op schadevergoeding op het moment van toekennen niet kwantificeerbaar was er geen sprake is van een belastbare aanspraak. De uiteindelijke schadevergoeding behoort tot het loon uit dienstbetrekking en is op het moment van uitkeren belast.

Overeengekomen recht op ontslagvergoeding geen belastbare aanspraak

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren