Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De aan een werknemer betaalde invaliditeitsuitkering heeft geen betrekking op verrichte arbeid, en kan daarom niet worden aangemerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het is dan loon uit vroegere dienstbetrekking. Dit behoort niet tot het premieplichtige loon waarover premies voor de werknemersverzekeringen zijn verschuldigd.

Invaliditeitsuitkeringen zijn geen premieplichtig loon

Feiten

X BV heeft voor haar werknemers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Aan een werknemer wordt uit deze verzekering een uitkering gedaan.

Oordeel Hoge Raad

Zowel het UWV, de Rechtbank als de Centrale Raad van Beroep menen dat de uitkeringen tot het premieloon behoren, en dat daarom hierover premies voor de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren