Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
A heeft een auto van de zaak, maar hij is van mening dat het autokostenforfait voor hem niet van toepassing is, omdat hij minder dan 1000 kilometer privé heeft gereden. Echter, op 7 april 2000 oordeelt het Gerechtshof dat hij hiervoor niet het bewijs heeft geleverd, omdat de belastingdienst terecht zijn kilometeradministratie heeft verworpen. Deze heeft A namelijk achteraf samengesteld aan de hand van de aantekeningen in zijn agenda. Deze aantekeningen waren dermate globaal en onvolledig dat hiermee geen sluitende kilometeradministratie kon worden opgemaakt. Er is namelijk geen melding gemaakt van de kilometerstand aan het begin en het einde van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren