Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen is gebaseerd op het bestaan van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek of een daarmee gelijkgestelde arbeidsverhouding. Voor een overeenkomst in het algemeen geldt dat deze een geoorloofde oorzaak moet hebben en niet strijdig is met de openbare, wil er geldigheid aan kunnen worden ontleend. Zo waren prostituees tot voor kort niet verzekerd, omdat er een officieel bordeelverbod gold. Toen dit werd opgeheven stond niets de verzekeringsplicht meer in de weg. Toen bleek echter wel hoe moeilijk het is om aan te tonen dat aan de andere

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren