Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werkgever verstrekt aan enkele personeelsleden gratis sportschoenen voor de conditietesten die jaarlijks worden afgenomen. Naar het oordeel van de rechtbank te Haarlem kunnen de sportschoenen fiscaal niet als werkkleding worden aangemerkt en dient de waarde in het economisch verkeer van de sportschoenen als belast loon in natura in aanmerking te worden genomen.

Sportschoenen zijn geen fiscale werkkleding en daarom belast loon

Feiten

Aan bepaalde politieambtenaren zijn sportschoenen verstrekt in het kader van een conditietest die viermaal per jaar dient te worden afgelegd. De politieambtenaren gebruiken de sportschoenen bij de voorbereiding en het afleggen van de test. De sportschoenen maken

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren