Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ondanks het feit dat het loon van de directeur-grootaandeelhouder al boven de WAZ-norm ligt, kan het loon op grond van de gebruikelijkloonregeling naar boven worden bijgesteld. Het Hof was het in deze casus ermee eens om het loon van f 107.000 te verhogen naar f 300.000.

Loon boven WAZ-norm te laag o.g.v. gebruikelijkloonregeling

Feiten

A is directeur/groot-aandeelhouder van een management- en adviesbureau (verder: de BV). In 1997 heeft A een salaris van ƒ 107.000. De belastingdienst stelt het salaris op grond van de gebruikelijkloonregeling bij naar boven op ƒ 300.000 (correctie = ƒ 192.000). Hiertoe komt zij op grond van enkele cijfers uit

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren