Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Waardering van loon in natura

Over naturabeloningen zijn dus loonheffingen verschuldigd. Om inhouding en afdracht hierover mogelijk te maken, moet eerst de waarde van de naturabeloning worden vastgesteld. Deze waarde moet dus worden uitgedrukt in euro's. Loon in natura wordt gewaardeerd op de factuurwaarde (de waarde die op de nota, factuur of bon staat genoteerd, inclusief de BTW uiteraard). Echter, veel anders dan de voor het regime van de werkkostenregeling te hanteren ‘waarde in het economische verkeer’ is deze in de praktijk niet. Eigenlijk zijn deze hetzelfde, alleen met een andere benaming.

Voorbeeld A heeft een buitengewoon hoge omzet behaald. Hij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren