Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Rechtsvorm van de werkgever

De rechtsvorm van de inhoudingsplichtige en premieplichtige is niet van belang voor het wel of niet zijn van inhoudingsplichtige. Alle personen kunnen de titel van inhoudingsplichtige krijgen, dus zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Natuurlijke personen zijn mensen van vlees en bloed. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV), de stichting, de (coöperatieve) vereniging, de coöperatie en de publiekrechtelijke rechtspersonen.

Samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap, kunnen eveneens als inhoudings- en premieplichtige worden aangemerkt.

Voorbeeld A heeft zijn eigen slagerij. Een uitbener en een verkoopster

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren