Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bedrijf X dat op grote schaal gebruik maakte van de afdrachtvermindering, hield geen rekening met de deeltijdfactor bij de afdrachtvermindering langdurig werklozen. Hierdoor claimde zij te veel afdrachtvermindering. Terecht werd hiervoor een naheffingsaanslag opgelegd en een boete, omdat X grove schuld kon worden verweten. Aldus een uitspraak van het gerechtshof te Arnhem op 24 september 2007.

Vergeten deeltijdfactor afdrachtvermindering: naheffingsaanslag én boete

Feiten

X exploiteert een schoonmaakbedrijf dat huishoudelijk werk verricht voor particulieren. Over de jaren 1999 en 2000 doet de Belastingdienst een boekenonderzoek. In de onderzochte periode waren bij X ongeveer zeventig werknemers in dienst die nagenoeg allen in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren