Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een van de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking is de loonbetalingsverplichting. Het is daarbij dus van belang om te weten wat loon is. Loon is in feite alles wat een werknemer van zijn werkgever behoort te ontvangen en dat in een reële relatie staat tot de verrichte arbeid. Dit kan geld zijn, maar bijvoorbeeld ook goederen, kost en inwoning, gratis huisvesting, etc. Niet onder loon vallen onder meer onkostenvergoedingen, pensioen en kleine voor vriendendiensten ontvangen bedragen. In een uitspraak van 3 augustus 2000 buigt de Centrale Raad van Beroep zich over een geval waarin de hoogte van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren