Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verschil tussen inlenen van personeel en aannemen van werk

De aansprakelijkheid voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en premieschulden bij het inlenen van personeel van een derde geldt reeds vanaf 1960.

Toen bleek dat malafide ondernemers deze aansprakelijkheid ontliepen door geen personeel ter beschikking te stellen, maar een gedeelte van het werk in eigen beheer uit te voeren (aanneming van werk), is in 1982 de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) ingevoerd. Op grond van deze wet kan niet alleen de inlener van personeel, maar ook de hoofdaannemer die een deel van het werk in onderaanneming heeft uitbesteed, aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaalde loonheffingen.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren