Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
A is bestuurder van X BV. Deze vennootschap verkeerde in de jaren 2004-2006 regelmatig in betalingsproblemen. In de jaren 2004-2006 brengt de deurwaarder verscheidene dwangbevelen. In A's contacten met hem geeft A aan dát en waarom de belastingschulden niet kunnen worden voldaan. A wordt op grond van de zogeheten bestuurdersaansprakelijkheid aansprakelijk gesteld voor de niet-betaalde naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting, omdat hij niet tijdig de betalingsonmacht aan de Ontvanger zou hebben gemeld. De rechter is het hier niet mee eens. A had immers de betalingsproblemen aan de deurwaarders gemeld en de rechtbank vindt dat A er vanuit mocht gaan dat de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren