Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het genietingsmoment

De loonheffingen moeten worden ingehouden op het moment waarop het loon wordt genoten. Men noemt dit het genietingsmoment. Het genietingsmoment is dus tevens het inhoudingstijdstip. De wet gaat ervan uit dat dit genieten in de meeste gevallen het moment van uitbetalen is, maar het inhoudingstijdstip kan ook vroeger liggen.

De wet kent de volgende inhoudingstijdstippen:

  • het moment waarop het loon wordt uitbetaald;

  • het moment waarop het loon wordt verrekend;

  • het moment waarop het loon ter beschikking aan de werknemer wordt gesteld;

  • het moment waarop het loon vorderbaar en inbaar is;

  • het moment waarop het loon rentedragend wordt.

Het moment dat het eerste

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren