Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Aannemers van werk, thuiswerkers en gelijkgestelden

De werkgever kan de plicht worden opgelegd om over het uitbetaalde honorarium aan de aannemers van werk, gelijkgestelden en thuiswerkers die niet tot hem in ‘echte’ dienstbetrekking staan, de loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. Hij is dan inhoudingsplichtige (zie Aannemers van werk en hun hulpen, Thuiswerken en hun hulpen respectievelijk Gelijkgestelden voor wanneer deze personen in fictieve dienstbetrekking tot de werkgever staan). Voor de inhouding van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het uitbetaalde loon aan deze werknemers bestaan speciale regels. De speciale regels betreffen het belastingtarief en de omvang van het loon waarover de loonbelasting/premie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren