Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Steeds meer mensen die zorg behoeven, maken daarbij gebruik van persoonsgebonden budgetten, zogenoemde PGB's. Het PGB wordt vaak toegekend aan een familielid van de zorgvrager. De vraag is gerezen of die zorgverlener dan in een arbeidsrechtelijke en wellicht verzekeringsplichtige betrekking staat tot de hulpvrager. In een uitspraak van 6 oktober 2005 heeft de Centrale Raad van Beroep zich over een dergelijk geval uitgesproken.

Persoonsgebondenbudget en verzekeringsplicht

Feiten

Een deelraadslid en wetenschapper zonder vaste werkkring heeft een persoonsgebonden budget (PGB) voor 10,5 uur per week ten behoeve van zijn hoogbejaarde moeder. Dagelijks helpt hij zijn hoogbejaarde moeder, die lichamelijk steeds beperkter

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren