Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 17-06-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gelijkgestelden

De fictieve dienstbetrekking van de gelijkgestelde is een ‘vangnetbepaling’. De arbeidsverhouding die geen echte dienstbetrekking is, en ook geen fictieve dienstbetrekking op grond van de vorige paragrafen, wordt voor de laatste maal ‘gezeefd’ door de gelijkgesteldenregeling. Het gaat om degene die in maatschappelijk opzicht gelijk kan worden gesteld met een echte werknemer. Hieronder kunnen bijvoorbeeld face-to-face enquêteurs, tolken of clubleiders vallen. De bestuurder van een vereniging of stichting kan uitdrukkelijk niet onder deze vangnetbepaling vallen.

Voorwaarden voor een fictieve dienstbetrekking

Er is sprake van een fictieve dienstbetrekking tussen de werknemer en de werkgever als:

    de werknemer niet al op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren