Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
De sociale verzekeringswetten voor werknemers kennen het beginsel van het van rechtswege verzekerd zijn. In deze wetten is ook aangegeven wie werknemer zijn: de natuurlijke persoon, jonger dan 65 jaar, die in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is. Een privaatrechtelijke dienstbetrekking is gestoeld op de arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, zoals bedoeld in artikel 7:610 BW. De drie elementen van de arbeidsovereenkomst zijn: de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid, de loonbetalingsverplichting en de gezagsverhouding. Over dit laatste is altijd de meeste discussie. In een recente uitspaak van de Centrale Raad van Beroep gaat het om de vraag of 47

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren