Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Nettoloonafspraak

In de praktijk komt het nogal eens voor dat de werkgever geen brutoloon, maar een nettoloon afspreekt. Dit ziet men bijvoorbeeld bij artiesten, buitenlandse werknemers en werknemers in de bouw. Normaliter wordt de loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden op het loon van de werknemer, alleen de premies werknemersverzekeringen en de premie Zvw komen voor rekening van de werkgever. Een nettoloonafspraak wil zeggen dat het afgesproken loon ‘schoon’ in handen van de werknemer komt. Met de loonheffingen heeft de werknemer dan niets te maken. Deze komen ten laste van de werkgever.

Bruteren

Als de werkgever de loonheffingen van de werknemer betaalt, dus

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren