Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Controle in de praktijk

Een controle van de Belastingdienst kan in zijn algemeenheid in vier onderdelen worden verdeeld, namelijk:

  • de voorbereidingsfase;

  • het feitelijke onderzoek;

  • de eindbespreking;

  • de afwerking.

In ieder van deze fasen kan de werkgever zijn steentje bijdragen om tot een bevredigend eindresultaat te komen. Door zich voor te bereiden op het onderzoek kan de werkgever ervoor zorgen dat de duur van een onderzoek tot een minimum beperkt wordt en dat zo min mogelijk inbreuk wordt gemaakt op de normale gang van zaken in het bedrijf. Daardoor ook kan hij in de tweede fase, het feitelijke onderzoek, adequater reageren op vragen en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren