Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De 30%-regeling kan X, beroepsvoetballer, niet toepassen. Zijn salaris is aanzienlijk lager dan het gemiddelde inkomen van vergelijkbare beroepsvoetballers. Hieruit kan afgeleid worden dat hij niet een specifieke deskundigheid bezit die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars is.

Geen 30%-regeling vanwege relatief laag salaris beroepsvoetballer

Feiten

X is in 1996 door A BV, een betaalde voetbalorganisatie, vanuit het buitenland gecontracteerd voor het eerste team in de eredivisie. A BV kreeg toen voor X een werkvergunning (op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav)). Hiervoor hanteert het CWI een zogenoemde inkomenstoets. De voetballer moet een zogenoemd marktconform salaris

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren