Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

A werkt bij zijn eigen BV als kaakchirurg. Hij ontvangt over 1997 een loon van f 127.791. Volgens de salaris-structuur CAO van het Ziekenhuiswezen ontvangen kaakchirurgen in het ziekenhuis f 180.000. A's salaris hoeft niet te worden gecorrigeerd op grond van de gebruikelijkloonregeling, want A's loon wijkt niet in belangrijke mate (met meer dan 30%) af van hetgeen gebruikelijk is (in casu f 180.000). 70% van f 180.000 is immers f 126.000.

Geen belangrijke afwijking ontvangen loon

Feiten

A is als kaakchirurg in loondienst werkzaam bij zijn eigen BV. Het in loondienst bij de BV genoten jaarsalaris van A is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren