Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

Een werkgever is inhoudings- en premieplichtig over het uitbetaalde loon, als met degene die het loon ontvangt een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat. In sommige gevallen dat er geen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke dienstbetrekking aanwezig is, heeft de wetgever de arbeidsverhouding toch als een dienstbetrekking aangemerkt: de fictieve dienstbetrekking. De wet noemt de volgende arbeidsverhoudingen een fictieve dienstbetrekking:

    aannemers van werk en hun hulpen (zie Aannemers van werk en hun hulpen); tussenpersonen (agenten) en hun hulpen (zie Tussenpersonen en hun hulpen); leerlingen, stagiairs, volontairs en dergelijke (zie Leerlingen, stagiairs, volontairs en dergelijke); kinderen van 15 jaar en ouder die meewerken in het bedrijf

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren