Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

A uit Italië is door haar Italiaanse werkgever tewerkgesteld bij een Nederlandse dochtervennootschap, Y. A verzoekt de Belastingdienst om toepassing van de 35%-regeling. Y wordt enige tijd later verkocht. Na verkoop behoort Y niet meer tot het concern. Op 17 juli 1997 heeft het Gerechtshof geoordeeld dat hierdoor de 35%-aftrekregeling waarop A in eerste instantie recht had, komt te vervallen.

35%-aftrekregeling vervalt als werkgever buiten concern komt

Feiten

Mevrouw A en haar partner, de heer B werken bij de Italiaanse onderneming X. X heeft een 100%-dochtervennootschap in Nederland, Y. Met ingang van 1 juni 1986 worden A en B door

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren