Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bij de overdracht van een gouden-handdruk-stamrecht door een professionele verzekeraar aan een 'eigen' stamrecht B.V. van de verzekerde dient loonheffing te worden ingehouden. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft dat 20 augustus 1996 beslist in een geval waarin de lijfrente was bedongen van een bedrijfsmatig optredende verzekeraar. Volgens de rechter is de lijfrenteclausule niet op correcte wijze ten uitvoer gebracht, waardoor niet voldaan is aan de voorwaarden voor de zogenaamde 'stamrechtvrijstelling'.

Uitvoering lijfrenteclausule en stamrechtvrijstelling

Feiten

Een werknemer ontvangt in het kader van de beëindiging van zijn dienstbetrekking een ontslagvergoeding ad ƒ 236.000,- in de vorm van een stamrecht. De voormalige werkgeefster

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren