Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Voorwaarden voor rechtsgeldige melding betalingsonmacht

Bij betalingsonmacht is de rechtspersoon op grond van de wet verplicht de Belastingdienst/het pensioenfonds daarvan in kennis te stellen. Iedere bestuurder is gerechtigd namens de rechtspersoon aan deze meldingsplicht te voldoen. Een melding van betalingsonmacht is alleen rechtsgeldig als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn strikt geformuleerd, namelijk binnen twee weken én schriftelijk.

Onmiddellijk melden = uiterlijk binnen twee weken

De betalingsonmacht moet gemeld worden zodra blijkt dat de rechtspersoon niet tot betaling in staat is. Uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop de belasting/premie behoorde te zijn betaald, moet de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren