Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 1.2 Uitbreiding en beperking partnerregeling

    1In aanvulling op artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen onder partner mede verstaan degene die op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven in de basisregistratie personen en: a.uit wiens relatie met de belastingplichtige een kind is geboren; b.die een kind van de belastingplichtige heeft erkend dan wel van wie een kind door de belastingplichtige is erkend; c.die voor de toepassing van een pensioenregeling als partner van de belastingplichtige is aangemeld; d.die samen met de belastingplichtige een woning heeft, die hun anders dan tijdelijk

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren