Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bij X werkt B die een vals paspoort bij indiensttreding heeft overgelegd. Een vals paspoort is geen wettig identificatiedocument, en daarom heeft X niet aan de identificatieplicht voldaan. Toch hoeft het anoniementarief niet te worden toegepast, omdat X te goeder trouw was. X heeft namelijk in redelijkheid mogen menen dat het paspoort echt was.

Valse paspoorten, maar geen anoniementarief

Feiten

X heeft een restaurant. Uit boekenonderzoek blijkt dat werknemer B een vals paspoort heeft overgelegd. In het vervalste paspoort staan een afwijkend lettertype, een onjuist sofinummer en een onjuist cijfertype. Verder staat de balk onder op het paspoort scheef en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren