Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Voor wie?

De 30%-regeling staat open voor de volgende werknemers:

  1. zij die vanuit het buitenland naar Nederland komen (ook wel ‘ingekomen werknemers’ genoemd) vanwege hun specifieke deskundigheid.

  2. zij die naar bepaalde ‘ontwikkelingslanden’ worden gestuurd (ook wel ‘uitgezonden werknemers’ genoemd, zie voor meer informatie over deze werknemers en de bijbehorende voorwaarden in Uitgezonden werknemers.

Zowel de ingekomen als de uitgezonden werknemers worden ‘extraterritoriale werknemers’ genoemd. Behalve deze twee groepen werknemers, staat de 30%-regeling ook open voor degenen die onderwijs geven of wetenschap beoefenen in het buitenland. Daarnaast kunnen ook enkele in het buitenland tewerkgestelde ambtenaren van deze regeling gebruikmaken.

Fictieve dienstbetrekking/opting in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren