Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Zelfstandige freelancers

De term freelancer is geen juridische of fiscale term. In de wetgeving komt dit begrip dan ook niet voor. In de praktijk blijkt dat met een freelancer wordt bedoeld, de persoon die zelfstandig werkt, dus niet in dienstbetrekking werkzaam is. Fiscaal wordt hij wel aangeduid als degene die ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ verdient.

Voor deze zelfstandige bestaat dan ook geen inhoudingsplicht voor de opdrachtgever voor de loonheffingen over het uitbetaalde honorarium. Van belang is dat de persoon in kwestie daadwerkelijk zelfstandig en in volle vrijheid werkt, dus zonder dat er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren