Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Rederij A past de faciliteit voor de zeevaart (voorganger van de afdrachtvermindering zeevaart) toe op de lonen van haar werknemers. Zij past de faciliteit ook toe over tijdvakken waarin de zeevarende werknemer niet op zee is. Op 15 juli 1999 beslist het Gerechtshof dat dit niet mogelijk is als de werknemer:

De Faciliteit is volgens het Gerechtshof wel van toepassing op een bonus die de werknemer ontvangt tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid voor zover die bonus betrekking heeft op een eerdere periode waarin de werknemer werkzaam is geweest op een zeeschip.

Zeevaartfaciliteit niet van toepassing in bijzondere situaties

Feiten

Rederij A

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren