Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 3.15 In aftrek beperkte algemene kosten

    1Bij het bepalen van de winst komen, onverminderd artikel 3.14, tot een bedrag van  € 4.700 niet in aftrek kosten en lasten die verband houden met de volgende posten: a.voedsel, drank en genotmiddelen; b.representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak en c.congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke. 2Onder de in het eerste lid bedoelde posten worden mede verstaan de desbetreffende reizen en het desbetreffende verblijf. 3Het eerste lid

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren