Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Normaal gesproken is iemand verzekerd voor de ZW/WAO en WW als hij/zij werknemer is of werkzaam is in een daarmee gelijkgestelde arbeidsverhouding (de fictieve dienstbetrekkingen). Werknemer ben je als je werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, of op basis van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 690 BW. Er zijn echter gevallen dat men, hoewel er geen dienstbetrekking (meer) is, toch verzekerd kan zijn. Zo kan men ook verzekerd zijn als men een uitkering ontvangt, bijvoorbeeld een WW- of WAO-uitkering. In artikel 6 lid 2 ZW en WAO is een geheel aparte bepaling over verzekeringsplicht

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren