Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020
  • Taakgebieden: OR-communicatie

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Op alle voordelen die een werknemer uit de dienstbetrekking krijgt, moeten in beginsel de loonheffingen worden ingehouden. Er zijn loonbestanddelen die voortvloeien uit de dienstbetrekking die expliciet door de wetgever zijn vrijgesteld van de loonheffingen. Deze loonbestanddelen komen in dit deel aan de orde. Voor de presentatie van het vrijgestelde loon in een apart deel is gekozen om werkgevers zo op overzichtelijke wijze de mogelijkheden van ‘fiscaal vriendelijk belonen’ te tonen. In hoofdstuk 3.1 komen de vrijgestelde uitkeringen aan de orde. In hoofdstuk 3.2 komen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren