Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Illegale werknemer

De Inspectie SZW en de Belastingdienst hebben de afspraak dat zij voor een betere controle op en naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) informatie uitwisselen ten aanzien van illegale werknemers. De WAV bepaalt namelijk dat vreemdelingen van buiten de EU alleen in Nederland mogen werken als de werkgever over een geldige tewerkstellingsvergunning voor hen beschikt.

Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of die van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De landen van de EER zijn de landen van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren