Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Artikel 4 van de Coördinatiewet sociale verzekeringen (CSV) bepaalt dat als loon wordt aangemerkt al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten. Tot het loon behoren ook de aanspraken uit een dienstbetrekking om na verloop van tijd, of onder een voorwaarde, één of meer uitkeringen te ontvangen voor zover deze uitkeringen niet worden gedekt door stortingen van de werknemer. Een bedrijf valt onder de collectieve ongevallenverzekering van een organisatie waarbij zij is aangesloten. Deze collectieve ongevallenverzekering is van toepassing op het personeel van dit bedrijf. Gedurende een bepaalde periode heeft het bedrijf een aantal keren bedragen uitgekeerd aan personeelsleden. Over deze uitkeringen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren