Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bewijslast omtrent het bestaan van een dienstbetrekking

In een aantal gevallen kan er twijfel bestaan omtrent het bestaan van een dienstbetrekking, en dus twijfel over de aanwezigheid van de inhoudingsplicht c.q. premieplicht. Ook kan er door de Belastingdienst een ander standpunt worden ingenomen of kan de Belastingdienst een andere kijk op de zaak hebben dan de eventuele inhoudingsplichtige. In dat geval zal het verschil van inzicht moeten worden opgelost.

De hoofdregel is, dat de Belastingdienst bewijst dat er een dienstbetrekking is. Echter, ook is in de fiscale rechtspraak wel de regel ontwikkeld dat de partij die over de meest relevante

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren