Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitlenen van personeel

Bij uitlenen van personeel wordt eigen personeel bij derden aan het werk gezet, terwijl de dienstbetrekking met de eigen werkgever blijft bestaan. Kenmerkend voor uitlening is dat de werknemer onder toezicht en leiding van de inlener komt te staan. Te denken valt aan werknemers in dienst van uitzendbureaus of koppelbazen. De inlener betaalt voor de ter beschikkingstelling van personeel een vergoeding aan de uitlener. Hiervoor ontvangt de inlener een factuur van de uitlener. Normaliter moet degene die een ander een dienst levert, over de vergoeding BTW in rekening brengen en vervolgens aan de Belastingdienst afdragen. In de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren