Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 5.17 Vrijstelling nettopensioen

    1Tot de bezittingen behoren niet aanspraken ingevolge een nettopensioenregeling. 2In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder een nettopensioenregeling verstaan een regeling: a.die ten doel heeft het treffen van een voorziening als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren