Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In de handleiding loonbelasting, premie volksverzekeringen en premie werknemersverzekeringen staat dat een werkgever moet kunnen aantonen dat de door hem verstrekte onkostenvergoeding strekt ter bestrijding van kosten die verband houden met de dienstbetrekking en dat deze kosten noodzakelijk zijn. BV X heeft nagelaten dit te toetsen. Hiermee heeft zij bewust de kans aanvaard dat de verstrekte vergoedingen niet geheel tot bestrijding van de gemaakte kosten zouden dienen. Daarom blijft de opgelegde boete terzake van de bovenmatige kostenvergoeding in stand.

Bovenmatige onkostenvergoeding; boete blijft in stand

Feiten

BV X heeft over 1996 tot en met 2000 correctienota's gekregen in verband met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren