Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Als een werkgever aan zijn werknemers een reiskostenvergoeding betaalt, die hoger is dan toegestaan volgens het reiskostenforfait, moet hij over het teveel vergoede bedrag loonheffing en premies werknemersverzekeringen betalen. Er is dan sprake van een bovenmatige reiskostenvergoeding. Uitgangspunt voor de toepassing van het reiskostenforfait is de enkele reisafstand, gemeten langs de meest gebruikelijke weg. In een uitspraak van 24 januari 2002 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat het UWV bij de beoordeling van de eventuele bovenmatigheid van een reiskostenvergoeding voor het bepalen van de reisafstand die de werknemers afleggen niet zonder meer mag afgaan op de uitkomst van een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren