Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Bedrijf X sluit met transportonderneming Y een overeenkomst voor het vervoer van goederen naar klanten van X in Zaandam en omstreken. X betaalt Y voor het transport een vast bedrag per rit. Y maakt bij het vervoer gebruik van eigen materieel en eigen chauffeurs. De chauffeurs van Y dienen de goederen op een vast tijdstip te laden. X controleert of de medewerkers de te transporteren goederen op de juiste wijze scannen. Y is aansprakelijk voor schade aan goederen ingeval van aantoonbare nalatigheid. Y gaat enkele maanden later failliet. De belastingdienst oordeelt dat de chauffeurs van Y onder leiding of toezicht

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren