Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Geschillen over de door de Belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag, de boete, de in rekening gebrachte belastingrente en de afgedragen loonheffingen (loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw) kunnen in drie verschillende fasen worden beslecht. Tegen een beslissing van de Belastingdienst kan allereerst een bezwaarschrift bij de inspecteur worden ingediend. Een bezwaarschrift wordt tegelijkertijd aangemerkt als een verzoek om uitstel van betaling

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren