Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Dient een aan een koerier verstrekte kilometervergoeding van ƒ 0,56 (€ 0,25) per gereden kilometer aangemerkt te worden als loon? Over deze vraag heeft de Centrale Raad van Beroep zich in deze uitspraak gebogen. Als uitzondering op de hoofdregel, dat al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten loon is, bepaalt artikel 6, eerste lid, onder k van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen (CSV) dat vergoedingen niet tot het loon behoren voorzover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van de kosten. Sprake moet zijn van werkelijk gemaakte kosten. De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak van 12 december 2002

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren