Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Er is tussen de opdrachtgever en de tegelleggers geen gezagsverhouding, en daarom ook geen privaatrechtelijke dienstbetrekking. Evenmin kan de arbeidsverhouding onder een van de fictieve dienstbetrekkingen worden ondergebracht. Er is dan geen inhoudingsplicht voor de opdrachtgever.

Geen dienstbetrekking als gezagsverhouding ontbreekt

Feiten

Bedrijf A houdt zich bezig met het leggen en invoegen van tegels. Een deel van de werkzaamheden werd daarbij uitbesteed aan (onder andere) de heren B en C. Zij werkten voor meerdere opdrachtgevers en maakten van hun eigen handgereedschap gebruik. De opdrachten namen enkele dagen tot twee weken in beslag. Over de uitbetalingen aan de heren B en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren