Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een bestuurder van een B.V. wordt door UWV aansprakelijk gesteld voor niet betaalde premies voor de werknemersverzekeringen, alsmede voor niet betaalde boetenota's. Deze aansprakelijkheidstelling is gebaseerd op artikel 16d van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen (CSV). Indien een rechtspersoon tijdig aan het uitvoeringsorgaan meldt dat er sprake is van betalingsonmacht, is een bestuurder aansprakelijk indien het aannemelijk is dat het niet -betalen van de premies het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bewijslast ligt dan bij UWV. Als er niet tijdig is gemeld, moet de bestuurder bewijzen dat er geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit laatste is het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren