Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Termijnen voor de aansprakelijkstelling

De aannemer c.q. de inlener loopt het risico te zijner tijd aansprakelijk te worden gesteld voor de door de onderaannemer c.q. uitlener verschuldigde loonheffingen. De vraag is echter binnen welke termijn de Belastingdienst de mogelijkheid heeft om de aannemer c.q. inlener aansprakelijk te stellen. De Belastingdienst heeft vijf jaar de tijd na het einde van het kalenderjaar waarin de premie- en/of belastingschuld is ontstaan bij de ‘nalatige’, om een naheffingsaanslag op te leggen aan deze nalatige. Zijn deze vijf jaren verstreken, dan kan

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren