Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat bij een tijdelijke krapte aan bepaalde arbeidskrachten in Nederland, de betreffende buitenlandse werknemers daarmee nog niet specifiek deskundig zijn.

Poolse verpleegster komt niet in aanmerking voor 30%-regeling

Feiten

X is een uit Polen afkomstige verpleegster. Haar opleidingsniveau is in Nederland voor het beroepsgerichte deel vergelijkbaar met een vakopleiding in de richting verpleging en verzorging, kwalificatieniveau 3 (verzorgende). De opleiding is voor het algemeen vormende deel vergelijkbaar met vijf jaar VWO. X werkt in Nederland als verzorgende met kwalificatieniveau 3; zij verleent diensten aan zorgbehoevende ouderen, variërend van het bieden van zelfstandige woongelegenheid tot het leveren van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren